Wydawcy

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48
02–954 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02–554 Warszawa
 

Wersja online
www.kwartalnik3sektor.pl

Numer ISSN wersji drukowanej i elektronicznej
ISSN 1733-2265

 

Adres redakcji
„Kwartalnik Trzeci Sektor”
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48
02–954 Warszawa

kontakt@kwartalnik3sektor.pl

0.057s / 5304.97 kB / 189 inc