Wydawcy

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48
02–954 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02–554 Warszawa
 

Wersja online
www.kwartalnik3sektor.pl

Numer ISSN wersji drukowanej i elektronicznej
ISSN 1733-2265

Redakcja Kwartalnika "Trzeci Sektor"
dr Jarosław Greser
(redaktor)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lidia Kuczmierowska
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

Grzegorz Wiaderek
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Adres redakcji
Kwartalnik "Trzeci Sektor”
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48
02–954 Warszawa

kontakt@kwartalnik3sektor.pl

0.044s / 2752.83 kB / 189 inc