Ignorantia legis non excusat i nie tylko

Fragment artykułu wprowadzającego

Gdy oddajemy ten numer kwartalnika do rąk czytelników, jednym z wydarzeń, na którym skupiają uwagę przedstawiciele sektora, jest ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu prowadzonego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który obecnie jest organizowany przez nową agencję rządową: Narodowy Instytut  Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2018 roku  organizacje złożyły wnioski na łączną kwotę ponad 527 milionów złotych, podczas gdy budżet programu wynosi niespełna 60 milionów złotych. Z pewnością jest to jeden z konkursów ocenianych jako kluczowy przez wiele organizacji pozarządowych, które wiążą swoje działania z finansowaniem ze środków publicznych.

Warto odwołać się tutaj do danych pochodzących z pilotażowego projektu  Stowarzyszenia Klon/Jawor, które polegało na monitoringu rządowych środków publicznych przeznaczanych na zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym.  Monitoringiem objęto siedem resortów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo  Środowiska. Pełne dane za lata 2013–2017 udało się badaczom uzyskać od sześciu  resortów (dane pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie  dają pełnego obrazu współpracy, a Ministerstwo Środowiska w okresie objętym  monitoringiem ogłosiło tylko jeden konkurs). Monitorowane ministerstwa różnią się  kwotami przekazywanymi organizacjom pozarządowym w ramach współpracy  finansowej. W wypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było to średnio około 80 milionów złotych, z kolei w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w  Ministerstwie Obrony Narodowej suma środków wynosiła kilkanaście lub kilka  milionów złotych. Łącznie wszystkie pięć resortów przeznaczyło na zlecenie realizacji  zadań publicznych organizacjom pozarządowym od 240 milionów do 290 milionów  złotych (Gumkowska 2018).

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.039s / 2679.55 kB / 190 inc