Kalendarium zmian prawnych

Fragment artykułu

Pierwsze półrocze 2018 roku to czas, w którym dokonano licznych, ale drobnych zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, żeby wspomnieć  przynajmniej o dwóch nowelizacjach, które ich projektodawcom udało się  przeprowadzić przez całą ścieżkę legislacyjną w ciągu niespełna dwóch miesięcy. Mowa o nowelizacji Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o  Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przedwiośnie było również porą burzliwych dyskusji na temat potencjalnych zmian regulacji dotyczących zbiórek publicznych, które zakończyło wycofanie się  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z projektowanych rozwiązań.
Niestety, omawiany w niniejszym Kalendarium okres nie wpłynął na postęp prac nad nowelą Prawa o stowarzyszeniach, która nadal czeka na pierwsze czytanie w sejmie.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.067s / 5377.72 kB / 190 inc