Autor:
Agnieszka Rzeńca, Agnieszka Sobol

Słowa kluczowe:
budżet obywatelski, partycypacja społeczna, lokalna polityka publiczna

DOI:
10.26368/17332265-043-3-2018-1


Dysfunkcje i bariery budżetowania obywatelskiego – analiza małych miast województw śląskiego i łódzkiego

Abstrakt

W artykule dokonano diagnozy budżetowania obywatelskiego w małych miastach, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji dysfunkcji i barier tego procesu. Analiza  opiera się na danych  zebranych w miastach dwóch województw: śląskiego i  łódzkiego. Budżet obywatelski został zaprezentowany jako instrument uspołecznienia oraz przejaw rosnącej świadomości obywatelskiej i coraz większej presji na  wprowadzanie  mechanizmów współrządzenia w polityce lokalnej. Wskazano, że jest  to narzędzie charakteryzujące się najbardziej spektakularną dynamiką i tym samym  wskazujące kierunki rozwoju różnych form aktywności i inicjatyw oddolnych, czyli  partycypacji społecznej obywateli.

 

Dysfunctions and barriers of participatory budgeting in small towns – an analysis of the Silesia and Lodz regions

Abstract

The article endeavours a diagnosis of participatory budgeting in small towns, identifying the various dysfunctions and barriers which impede formulation of local budgets involving civic input. The authors work on the basis of data collected in small towns of the Silesia and Lodz administrative regions. Participatory budgets are presented as an instrument conducive to greater involvement of society and as a manifestation of increasing civic awareness, coupled with mounting pressure towards a greater say in local policy. The authors note that this instrument has shown itself to be a highly dynamic one and that, as such, it points the way for development of other forms of civic activity and grassroots initiatives – in short, of social participation of the citizenry.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.063s / 5380.34 kB / 190 inc