Autor:
Jan Szpilka


Kwestionując przemoc

Fragment recenzji

książki Judith Butler "The Force of Nonviolence. An Ethico-political Bind"

(...) Trudno się więc dziwić, że po-stawa non-violence – zasada niestosowania przemocy w proteście – nie ma się ostatnio dobrze. Dziedzictwo Mahatmy Gandhiego czy Martina Luthera Kinga zostało w dużej mierze przejęte przez polityczne siły przeciwne protestowi jako takiemu. Nie zaskakuje, że dla wielu nawoływania – szczególnie ze strony instytucji czy możnych tego świata – do pokojowych demonstracji, do niestosowania przemocy, brzmią co najmniej fałszywie. Dlatego opublikowana w  lutym 2020  roku książka Judith Butler The Force of Nonviolence. An Ethico-political Bind (Siła bez przemocy. Splot etyczno-polityczny) może na pierwszy rzut oka wydawać się pozycją nietrafioną w czasie, należącą do innego porządku politycznego i społecznego niż ten, w którym dane nam jest teraz żyć. To jednak tylko pozór: w świetle tego, czego jesteśmy świadkami w 2020 roku, praca Judith Butler wydaje się nie tylko prorocza, ale także głęboko otwierająca.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2679.55 kB / 190 inc