Autor:
Monika Malon

Słowa kluczowe:
młodzież, obywatelskość, czynniki rozwoju obywatelskości, edukacja obywatelska, aktywność obywatelska

DOI:
10.26368/17332265-51/52-3/4-2020-5


Mit „genu obywatelskości”. Analiza uwarunkowań kształcenia się postaw obywatelskich wśród polskiej młodzieży na przykładzie członków Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Abstrakt

Aktywność obywatelska młodych Polaków, mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach, wciąż pozostaje na niskim poziomie. Celem artykułu jest próba wyszczególnienia i zrozumienia powodów takiego stanu rzeczy. Analizę czynników rozwoju obywatelskości młodzieży oparto na wynikach badań aktywistów warszawskiego oddziału Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Z badanymi przeprowadzono wywiady jakościowe oraz poproszono ich o wypełnienie testu dwudziestu stwierdzeń. Pogłębiona analiza wyników badań pozwoliła wyróżnić cztery komponenty umysłowe kluczowe dla kształtowa-nia się obywatelskiego sposobu myślenia. W rezultacie ukazano również niedociągnięcia prowadzonej obecnie edukacji obywatelskiej młodzieży, stanowiące przeszkodę w jej rozwoju.

 

The civic gene myth. Conditions fostering development of civic attitudes among Polish youth – the Youth Strike for Climate example

Abstract

Despite some changes for the better in recent years, civic activity levels among Polish youth remain low. This article endeavours to identify and understand the factors contributing to this state of affairs, relying on the results of a study conducted among activists of the Warsaw chapter of the Youth Strike for Climate. The participants took part in qualitative interviews as well as filling out a test comprised of 20 statements. In-depth analysis of their feedback enables discernment of four mental components of key significance in the shaping of civic mindedness, and likewise identification of certain shortcomings in the current civic education model.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.049s / 2683.61 kB / 190 inc