Autor:
Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Grzegorz Nowacki

Słowa kluczowe:
generacja Z, aktywność polityczna, polskie społeczeństwo

DOI:
10.26368/17332265-51/52-3/4-2020-4


Młodzi, gniewni i zagubieni, czyli o aktywności politycznej pokolenia Z we współczesnej Polsce

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest analiza aktywności politycznej pokolenia Z we współczesnej Polsce. Artykuł opiera się na opisie pokolenia Z w porównaniu z generacją X i generacją Y z położeniem nacisku na specyfikę ich poglądów, aktywności i zaangażowania w sferze polityki. Aktywność polityczną pokolenia Z analizowano na poziomie konwencjonalnym (udział w wyborach) i niekonwencjonalnym (gotowość do protestów). W analizie aktywności politycznej pokolenia Z wykorzystano literaturę źródłową, raporty oraz wyniki sondaży.

 

The young, the angry and the lost – On political activity of Generation Z in contemporary Poland

Abstract

The main aim of this article is to analyse the political activity of Generation Z in modern Poland. The article is based on a description of Generation Z as compared with Generation X and Generation Y, with emphasis on their respective opinions, activities and involvement in the political sphere. The political activity of Generation Z is analysed at the conventional level (participation in elections) as well as the unconventional level (readi-ness to protest). The analysis of the political activity of Generation Z relies on reference literature, reports and opinion poll results.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2681.84 kB / 190 inc