Autor:
Aleksandra Herman

Słowa kluczowe:
mniejszość ukraińska, podmiotowość sprawcza, feminizacja aktywności społecznej, zaangażowanie społeczne kobiet

DOI:
10.26368/17332265-51/52-3/4-2020-2


Feminizacja podmiotowości sprawczej na przykładzie zaangażowania społecznego Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce

Abstrakt

W artykule poddano analizie zaangażowanie społeczne kobiet z mniejszości ukraińskiej w Polsce. Ukrainki wyraźnie dominują liczebnie wśród osób podejmujących pracę społeczną i zaangażowanych społecznie, co sprawia, że możemy mówić o feminizacji aktywności społecznej w tej mniejszości narodowej. Analiza i interpretacja sytuacji kobiet z mniejszości narodowej jest poprowadzona w ogólnych ramach teorii strukturacji. Umożliwiło to ukazanie działania jednostek i ich podmiotowość sprawczą w perspektywie szeroko rozumianych uwarunkowań strukturalnych, dotyczących zarówno samej mniejszości, jak i dominującego społeczeństwa polskiego.

 

Feminization of Agency: The Example of Community Engagement of Ukrainian Women from the National Minority in Poland

Abstract

The article presents an analysis of community engage-ment of female members of the Ukrainian minority in Poland. Women decidedly predominate among Ukrainians undertaking community service and de-voting themselves to social work, to the point where it is legitimate to speak of feminisation of social participation in this ethnic group. The present analysis and interpreta-tion of the situation of women within the ethnic minority proceeds within a structuration theory network; as a re-sult, it becomes possible to cast individual actions, and their creative proactivity, against a broad background of structural conditions characterising the Ukrainian community in Poland as well as Polish society at large.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.043s / 2681.99 kB / 190 inc