Autor:
Agata Dasiewicz

Słowa kluczowe:
darowizna, zachęty podatkowe, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, filantropia

DOI:
10.26368/17332265-53-1-2021-5


Prawo podatkowe a filantropia w biznesie

abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy polskie prawo podatkowe wspiera filantropię w biznesie. Szczegółowo zostanie więc przedstawiona ulga podatkowa związana z przekazywaniem przez przedsiębiorców darowizn na rzecz podmiotów realizujących zadania ze sfery pożytku publicznego. Wśród zagadnień, które będą przedmiotem dalszych rozważań, znajdą się warunki formalne skorzystania z ulgi podatkowej, sposób ustalenia wartości darowizny podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania czy okoliczności prowadzące do opodatkowania darowizny towarów podatkiem od towarów i usług. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów ustaw regulujących podatki PIT, CIT i VAT.

 

Tax law and philanthropy in business

Abstract

This paper attempts to answer the question on whether Polish tax law supports philanthropy in business. The tax relief for companies donating to organizations car-rying out public-benefit activities is presented in detail. Topics examined further include legal requirements for applying the tax relief, method of calculating the amount of tax deductible donation, as well as conditions when a donation may become a subject of VAT. The study is based on analysis of laws on PIT, CIT and VAT.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.043s / 2778.28 kB / 190 inc