Autor:
Ada Tymińska

Słowa kluczowe:
dostępność, osoby, z niepełnosprawnościami, obowiązki organizacji pozarządowych, ustawa o dostępności

DOI:
10.26368/17332265-53-1-2021-3


Obowiązki prawne organizacji pozarządowych w zakresie zapewniania dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na skutkach, z jakimi wiąże się wprowadzenie Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla podmiotów trzeciego sektora. W zależności od źródeł finansowania zostały one objęte mniejszym lub większym zakresem obowiązków. Przedmiotem rozważań jest opis warunków, od których zależy to, czy i w jakim stopniu organizacja pozarządowa będzie związana przepisami ustawy. Wypełnienie tych obowiązków może okazać się w praktyce niemożliwe, biorąc pod uwagę realia działania w trzecim sektorze – przede wszystkim finansowe. Refleksji poddano również to, jakie znaczenie dla usytuowania podmiotów trzeciego sektora na mapie instytucji publicznych ma objęcie ich takimi obowiązkami oraz zaliczenie niektórych z nich w poczet „podmiotów publicznych”.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.058s / 5368.94 kB / 190 inc