Autor:
Jarosław Greser

Słowa kluczowe:
Internet rzeczy, wyroby medyczne, RODO, cyberbezpieczeństwo, nowe technologie

DOI:
10.26368/17332265-53-1-2021-1


Medyczny Internet rzeczy a organizacje pozarządowe – wyzwania prawne

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki prawnej wdrażania medycznego Internetu rzeczy w działania organizacji pozarządowych. Praca jest podzielona na trzy części. Pierwsza z nich, dotycząca pojęcia Internetu rzeczy i jego podtypu – medycznego Internetu rzeczy, ukazuje różnorodność tego zjawiska, szczególnie w formie wyrobów medycznych. Druga część pokazuje przykładowe zastosowania tych urządzeń w działaniach organizacji pozarządowych z użyciem istniejących technologii. Trzecia część odnosi się do prawnych aspektów tego zjawiska z perspektywy organizacji pozarządowej, zwłaszcza obowiązków wynikających z rodo i przepisów o cyberbezpieczeństwie, które należy uwzględnić, implementując nowe technologie do swoich działań.

 

Medical Internet of Things and Non-Governmental Organizations – Legal Challenges

Abstract

The aim of this paper is to shed light on legal problems of implementing the Internet of Medical Things into activities of non-governmental organizations. The article consists of three parts. Part one addresses the notion of the Internet of Things and its subtype – Internet of Medical Things, describes the diversity of this phenom-enon, in particular with regard to medical devices. Part two presents examples of applying such devices in the non-governmental organizations’ practice, with the use of existing technologies. Part three discusses legal aspects related to the Internet of Medical Things from the non-governmental organizations’ perspective, especially obligations resulting from gdpr and cybersecurity leg-islation, which should be taken into consideration while incorporating new technologies into Ngo activities.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2778.82 kB / 190 inc