Autor:
Zespół Wydawcy


Uwalniamy kwartalnik

Fragment wstępu

Po wielu dyskusjach, analizach i koniecznych uzgodnieniach ze współwydawcą oraz z donatorem czasopisma zdecydowaliśmy „uwolnić” kwartalnik.  Od początku 2021 roku każda zainteresowana osoba może nieodpłatnie i bez technicznych ograniczeń korzystać ze wszystkich tekstów zamieszczonych w wydaniach kwartalnika począwszy od czterdziestego pierwszego numeru. Co więcej, bieżący numer – pięćdziesiąty trzeci – jest pierwszym, którego treści są dostępne na licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach). To ważny moment w rozwoju „Kwartalnika Trzeci Sektor”!

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.059s / 2775.98 kB / 190 inc