Autor:
Iwona Janicka, Grzegorz Wiaderek


Znaczenie Karty praw podstawowych jako zasady horyzontalnej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027

fragment ekspertyzy

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej Kartą) w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Szczególnym tego wyrazem jest ustanowienie wymogu respektowania jej postanowień jako zasady horyzontalnej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kluczowych elementów Karty i rosnącego jej znaczenia w ostatnich latach oraz analizę sposobu ujęcia zasady respektowania postanowień Karty w dokumentach dotyczących perspektywy finansowej Unii Europejskich na lata 2021–2027. W opracowaniu sformułowano również postulaty i rekomendacje co do praktyki weryfikowania przestrzegania postanowień Karty w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. Takie ujęcie wpływa na ograniczenie analizy Karty i jej stosowania do wybranych aspektów, które mają duże znaczenie dla wspomnianej perspektywy finansowej.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.048s / 2775.93 kB / 190 inc