Autor:
Jarosław Greser

Słowa kluczowe:
fundraising, bitcoin, NFT, finansowanie społecznościowe, pieniądz elektroniczny, fundraising, Bitcoin, NFT, crowdfunding, electronic money

DOI:
10.26368/17332265-58-2-2022-1


Prawne aspekty wykorzystania nowych technologii w finansowaniu działań organizacji pozarządowych

Abstrakt

Artykuł opisuje prawne regulacje związane z pozyskiwaniem środków na działanie organizacji pozarządowych za pomocą wybranych rozwiązań cyfrowych. Celem opracowania jest przedstawienie środowiska regulacyjnego oraz głównych wymagań z niego wypływających, które muszą być brane pod uwagę przez organizacje pozarządowe planujące swoje aktywności w pozyskiwaniu środków przy użyciu nowych technologii. W tekście poruszono tematykę technologii rozproszonego rejestru (DLT) oraz bazujących na niej kryptoaktywów, w tym kryptowalut i tokenów, szczególnie NFT, przeanalizowano również kwestie związane z finansowaniem społecznościowym i jego różnymi odmianami oraz emisją pieniądza elektronicznego.

Legal aspects of using new technologies in financing activities of non-governmental organizations

Abstract

The article describes the legal regulations related to raising funds for the operation of a non-governmental organization with the use of selected digital solutions. Its purpose is to present the regulatory environment and the main requirements resulting from it, which must be taken into account by non-governmental organizations planning their fundraising activities with the use of new technologies. It examines the subject of distributed ledger technology (DLT) and crypto-assets based on it, including cryptocurrencies and tokens, in particular NFT. In addition, it analyzes issues related to crowdfunding and its various types, as well as the issuance of electronic money.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.046s / 2777.54 kB / 190 inc