Autor:
Zespół redakcji


Kwartalnik na wakacje

fragment wstępu

Wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja, zbliżający się kryzys energetyczny, coraz bardziej uciążliwe przejawy zmian klimatycznych, powracający COVID – wszystko to powoduje stan nieustannego napięcia, które wynika z poczucia braku wpływu, niepewności jutra czy natłoku sprzecznych informacji. Kolejny numer kwartal-nika nie zmieni tej rzeczywistości, jego lektura może jednak zmienić nasze rozumienie różnych zjawisk i proce-sów. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością czasopisma!

Pięćdziesiąty ósmy numer kwartalnika otwiera wywiad z Björnem Lampem Fundraising w ciągle zmieniającym się świecie. Temat pozyskiwania środków – jeden z najbardziej interesujących organizacje pozarządowe, a jednocześnie bardzo słabo zbadany w Polsce – jest regularnie prezentowany w naszym czasopiśmie. Tym razem proponujemy lekturę zapisu rozmowy z niemieckim ekspertem, który pod koniec kwietnia 2022 roku poprowadził w Warszawie seminarium specjalistyczne dla polskich fundraiserek i fundraiserów.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.058s / 2775.63 kB / 190 inc