Autor:
Zespół redakcji


Stare problemy – nowe wyzwania sektora obywatelskiego

fragment wstępu

W podwójnym – sześćdziesiątym pierwszym i sześćdziesiątym drugim – numerze „Kwartalnika Trzeci Sektor”, który oddajemy w Państwa ręce, podobnie jak w poprzednich numerach, można znaleźć dużą różnorodność tekstów i poruszanej w nich problematyki. Proponujemy dwa ciekawe artykuły dotyczące atrakcyjnych masowych organizacji, w których działalność angażowali się (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”) i nadal się angażują (ochotnicze straże pożarne) młodzi ludzie. Kolejne teksty skupiają się na nowoczesnych technologiach i narzędziach (zastosowanie algorytmów w usługach publicznych, praktyka używania narzędzia diagnostycznego Extended DISC). Zachęcamy również do lektury tłumaczenia artykułu z czasopisma „Voluntas”, dotyczącego motywacji miliarderów współtworzących inicjatywę The Giving Pledge. Warto się ponadto zapoznać z opisem monitoringu pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami procedury budżetu partycypacyjnego w województwie śląskim. W numerze zamieszczamy tradycyjnie wywiad, tym razem dotyczący kondycji polskich niezależnych mediów, oraz recenzję książki.
 

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 2775.70 kB / 190 inc